0 232 436 60 62

Sitede Arayın

İş Güvenliği

İşletmeler, ekonominin çalışan, canlı organizmalarıdır. Yaşayan canlılar gibi ekonomik ortamda, doğar, büyür, gelişir ve çoğalırlar. Sürekli bir hareket ve devinim gösterdikleri ve göstermek zorunda oldukları için, işletmeler, canlı organizmalara benzetilmiştir.  Her canlının bir yaşama ortamı olduğu gibi işletmelerin de birer yaşam alanları bulunur.  İşletmelerin Yaşam Alanları  Ekonominin, yapı taşı olan işletmelerin, yaşam alanlarını kapsayan ve ilerlemelerini sürdüren, zaman zaman da onları sonlarına zorlayan, bu anlamda hem olumlu hem olumsuz yönleri bulunan, çevreleri bulunmaktadır.  İşletmelerin, çevrelerindeki çeşitliliğe değinmek gerekirse; bunlara kısaca işletmenin varlığını sürdüren, unsurlar, olarak belirtmek mümkündür. Bununla beraber, işletmelerin, kendi alanında faaliyetini yürüttükleri, iş çevreleri de bulunur.  Bu çevrelere…
İnsanların ihtiyaçları dikkate alınarak hammadde işlenmesiyle ortaya yeni ürünlerinin çıkması faaliyetine Endüstri denir. Sanayi ham maddeden veya yarı işlenmiş maddelerden hazır hale getirilen üründür.  Endüstrinin Kolları Nelerdir?  Demir-Çelik Endüstrisi: Endüstrinin en önemli ve ağır sanayi koludur. Demirin eritilmesi ve oksijen verilerek çelik üretilir. Bu sektörde en önemli faktör üçüncü sanayi devrimi sebebi olan demiryollarının yapımıdır.  Konfeksiyon Endüstrisi: Sanayi devrimini ortaya çıkmasıyla beraber dokuma tezgahları ortaya çıkmıştır. Bu tezgahlarda işlenen hammadde Tekstil endüstrisinin temelini oluşturur.  Otomotiv endüstrisi: Ekonomiye en büyük katkıyı otomotiv sektörü sağlar. Bu sektör taşıt parçaları üretiminden montaja kadar; motor performansını artırılması da dahil bütün üretimler endüstri faaliyet alanıdır.…
 Toplumun birlikte yaşaması ve sürekli gelişmesi atık sorununu da beraberinde getirdi. Özellikle endüstriyel ölçekte oluşan atıkların kontrolü dünyanın sürdürülebilirliği için büyük önem arz ediyor.  Bertaraf kısaca atığın çevre için zararsız hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Her ülkenin çevre ile ilgili yönetmeliklerinde atıkların türlerine göre bertaraf yöntemleri belirlenmiştir. Bu yöntemler aynı zamanda uluslararası anlaşmalara da uyumlu olmak zorunda. Ülkemizde de atık tipleri ve bertaraf yöntemleri “Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde açıkça belirtiliyor.  Atık Hiyerarşisi ve Bertaraf  Atık bertarafı, evrensel atık hiyerarşisine göre uygulanması gereken en son basamaktır. Bertaraftan önce atığın geri dönüşüm potansiyeli değerlendirilir. Kağıt, karton, plastik türünde olan atıkları geri dönüştürüp yeni hammaddeler…
Dezenfeksiyon ya da dezenfektan adıyla bilinen kimyasal bileşen, virüs, bakteri ve enfeksiyon kaynaklı hastalıklara karşı patojen mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremesinin durdurulması amacıyla kullanılır. Dezenfektanlar etkisiz, âtıl yani tıbbi terimiyle inert yüzeylerdeki mikroorganizmaları inaktive etmek yani tesirsiz hale getirmek için tasarlanmış kimyasal maddelerdir. Dezenfektanlar, canlı organizmalar üzerinde zarar verici özelliklere sahip olabilirler, bu yüzden cilt veya mukozada kullanılmaması gerekmektedir. Enfeksiyonu önlemek için nesneler üzerinde kullanılmalıdır. Dezenfektan özelliğine sahip antiseptikler, mikroorganizmaların büyümesini önlemek veya tamamen yok etmek amacıyla canlı dokulara uygulanan maddelerdir. Dezenfektan ürünler genel kullanım ve hastane kullanımını olarak ikiye ayrılır. Hastane tipi dezenfektanlar enfeksiyon kontrolü için en kritik olanlardır…
İş güvenliği son yıllarda bu alanda yayımlanan resmi yönetmelikler ile daha bilinir hale gelen bir kavramdır. Oysa yasal zorunluluklar olsa da olmasa da bir işletmede hem işçiyi hem de işi korumak için belirli önlemlere uyulması şarttır. Yapılan iş kadar önemli olan iş güvenliği, firmalarda çoğu zaman danışman firma uzmanları tarafından sağlanmaktadır. İş güvenliği uzmanları işletmede tespit ettiği tehlikelere uygun önlemlerin alınmasını ve iş kazalarının önüne geçmeyi hedeflerler. İş güvenlik önlemlerinin en başında ise koruyucu ekipmanlar gelmektedir. İşçiyi yaptığı işten, çevresel tehlikelerden ya da üründen koruyan bu donanım sektöre göre değişkenlik gösterir. Her alanda şekil ve işlev olarak farklı güvenlik ekipmanları…
İnsan sağlığını ön plana almak ve firmanın geleceğini korumak için, mutlaka doğru iş güvenliğinin alınması büyük bir önem taşır. Çoğu zaman eksik alınan ya da hiç alınmayan güvenlik, hafif ya da önemli iş kazalarına sebep olabilmektedir. Özellikle personelin çoğu zaman bu konuda bilinçsiz olması, kazaların daha fazla ortaya çıkmasına etken sayılabilir. Bu yüzden firma bir bütün olarak bu konuyu ele almalı, işçi için yapılacak işe göre en doğru ürünleri firmaya kazandırılmalıdır. Bu sayede sağlık açısından işçinin güvenliği ön plana alınırken, firmanın saygınlığı her daim korunur. Sektöre Bağlı Olarak Kullanılacak Farklı İş Güvenliği Ürünleri Her sektörün çalışma prensibi ve iş alanı…
Bir an için dikkatsizlik, dalgınlık ya da birçok farklı sebepten dolayı iş kazaları ortaya çıkabilmektedir. Bunların gerçekleşmemesi için doğru güvenlik ekipmanları kullanmak hem iş kazalarını hem de firmalar adına meydana gelebilecek maddi zararları önler. Nitekim hatalar çoğu zaman insandan kaynaklıdır. İş güvenliği konusunda eksik alınan ya da hiç alınmayan önlemler sebebiyle hafif ya da ciddi bir takım kazalar meydana gelebilmektedir. Bu konudaki farklı bir etken ise kullanılacak olan iş güvenliği ekipmanları açısından ürünlerin kalitesiz seçilmesidir. Bu durum yeterli önlem doğru şekilde alınmadığından dolayı, kazaların önüne geçme olasılığını ortadan kaldırır. O yüzden mutlaka işçi sağlığını her zaman korumak ve firmanın madden…
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu kanun, yönetmelik ve cezalar ile korunan oldukça önemli bir konudur. İş dünyasında da iş güvenliği oldukça önemli bir konu olarak ele alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konusu küçük yaşlardan itibaren eğitim ile insanlara aşılanması gereken, iş hayatının en önemli olgularından bir tanesidir. İş Güvenliğinin Önemi İş güvenliği kavramı hakkında yorum yapılırken iş kavaramı karşılığında ücret alınan faaliyetler olarak değil, karşılığı ne olursa olsun yapılan her türlü faaliyet olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla güvenlik konusu iş ne amaçla yapılırsa yapılsın, iş öncesinde ve sonrasında kişinin sağlık durumunun aynı olması gerektiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla bu perspektiften bakıldığında hayatın…
Hangi sektör olursa olsun bir iş yapılırken güvenlik her daim ön plandadır. Bu yüzden insan sağlığını koruyucu iş malzemeleri, kesinlikle sağlam yapıda üretimi gerçekleştirilmiş olmalıdır. Her sektörün kendine özel bir çalışma sistemi bulunduğundan dolayı, meydana gelebilecek tehlikeler de değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden günümüzde tasarımları profesyonel bir çerçevede gerçekleştirilen kaliteli iş güvenlik malzemeleri, vücudun değişik noktalarını korumak amaçlı özel olarak hazırlanmaktadır. Dünyadan bilinen bir çok güvenlik ekipmanı ekipman markası bu konuda yaratıcı ve kullanıcı dostu ürünler ile çok çeşitli ürünleri piyasaya sunmaktadır. İş Güvenliği Adına Kişisel Koruyucu Donanımlar Çalışma yerlerinin farklılıkları iç içe geçebilir. Misal yüksekte çalışma gereken bir yerde kimyasal…
Koruyucu gözlük durumunda, sadece çerçevenin rengi değil, çoğu zaman farklı bir renk tonuyla gelen gerçek mercektir. Bu renk tonlarına bağlı herhangi bir önemi var mı? İş yerim için hangi renk uygun olurdu? Benim için en iyisi nedir? Mesleki koruyucu gözlük satın alan herkesin kendilerine sormuş olabilecekleri sorular bunlar.
Koruyucu ekipmanlar modern trendlere uyum sağlamaya çalışıyor. Şu an için baret ve yüz koruyucu gibi ekipmanlar hala koruma odaklı üretiliyor. Ancak dijitalleşme ile beraber yeni nesil baretler ve koruyucular çok farklı bir yola doğru evrilmek üzere.
Mavi, yeşil, sarı, kırmızı, beyaz ve turuncu. Bunlar, kişisel koruma ekipmanının (PPE) mevcut olduğu renklerden sadece birkaçıdır. Ama hiç bu bir tasarım meselesi mi, yoksa daha fazlası mı var diye sordun mu? Renkler sadece dekorasyon değil! Günlük hayatlarımızı düşündüğümüzden çok daha fazla etkiler. Bu bağlamda, “renkler” konusuna ayrılmış üç blogun ilki, temel olarak KKD'deki renklerin oynadığı rollerle ilgileniriz. Gelecek bloglarımızda, yasal hükümleri ve rengin psikolojik ve moda yönlerini de inceliyoruz. Çok heyecanlı olmanız gerektiğinden eminiz!

BORSAFE

İş güvenliği için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmenitizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62