Bu sayfayı yazdır

İş Güvenliği Standartları

ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

 • Yenilenen EN ISO 374: 2016 Kimyasal Risk
 • Standart EN 374: 2003 Kimyasal Risk
 • Yenilenen EN 388: 2016 Mekanik Risk
 • Standart EN 388: 2003 Mekanik Risk
 • Standart EN 407: 2004 Isı Riskleri
 • Standart EN 421: 1994 İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Risk
 • Standart EN 511: 1994 Soğuk Ortam Riski
 • Standart EN 659+A1: 2008 İtfaiyeci Isı ve Alev Riski
 • Standart EN 1082-1 Bıçak Kesikleri ve Batma Riski
 • Standart EN 12477: 2001 Kaynak Sıçramaları Riski
 • Standart EN 60903 2003 Elektrik Voltaj Riski
 • CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC

KAFA KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 171 Kızıl Ötesi Filtreler
 • EN 397+A1 Baret
 • EN 443 Yangın Kaskları
 • EN 812 Bariyerli Kep
 • EN 12492 Dağcı Baretleri ve Başlıkları
 • EN ISO 13911 Yangın Başlıkları
 • EN 14458 Acil Durum, İtfaiye vs. için Başlıklara Ait Siperlikler
 • EN 50365 Elektrik Yalıtımı Başlık ve Baretleri

KULAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 352-1 Kulaklıklar
 • EN 352-2 Kulak Tıkaçları
 • EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

SOLUNUM KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri
 • EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları
 • EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler
 • EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri
 • EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri
 • EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler
 • EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar
 • EN 403 Kaçış Maskeleri
 • EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

GÖZ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 166 Teknik performans standartı
 • EN 167 Optik testler için yönetimler
 • EN 168 Optik testlerin dışındaki testler
 • EN 169 Kaynak filtreleri
 • EN 170 Ultraviyole filtreleri
 • EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri
 • EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
 • EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
 • EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün
 • EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜŞÜŞ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 355 Şok emici halatlar için standart
 • EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı 
 • EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı 
 • EN 362 Emniyet kancası standardı 
 • EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı 
 • EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 343 Yağmurluk standardı 
 • EN 340 Genel iş elbiseleri standardı 
 • EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı 
 • EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı
 • EN 20471 Reflektif elbise standardı
 • EN 469 İtfaiyeciler koruyucu elbise standardı
 • EN ISO 11612 Isı ve alevden koruyucu giyecekler standardı (eller hariç)
 • EN ISO 11611 Kaynak sıçramalarına karşı koruyucu elbise standardı
 • EN 1149 Elektriksel boşalma önlemek amacıyla elektrostatik yük yayıcı giyecek standardı
 • EN 61482 Elektrik arkından kaynaklı termal tehlikelere karşı koruyucu giyecek standardı
 • EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı 
 • EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı
 • EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN ISO 20345 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 20346 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 20347 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 17249 Zincirli testereyle kesmeye direnç standardı
 • EN 15090 İtfaiyeci ayak giyecekleri standardı
 • EN 50321 Yalıtkan ayak giyecekleri standardı
 • EN 61340 Yalıtkan ayak giyecekleri standardı
 • EN ISO 11611 Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler
 • EN 12568 Emniyet ayak giyecekleri standardı
 • EN 13287  Ayakkabılar kayma direnci standardı