0 232 436 60 62

Sitede Arayın

Yüksekten Düşmelere Karşı Koruma İçin KKD Standartları Özel

Yüksekten düşme tehlikesi bulunan ve teknik nedenlerle veya kısa süreli çalışma nedeniyle güvenli erişimin sağlanamadığı işlerde, kişisel düşme koruma sistemlerinin kullanılması düşünülmelidir. Bu tür bir kullanım asla doğaçlama yapılmamalı ve benimsenmeli, işyerinde güvenlik için uygun resmi hükümlerde özel olarak sağlanmalıdır.,

Esnek Yatay Yaşam Hattı Sistemleri

Bu Uluslararası Standarda uygun esnek yatay yaşam hattı sistemleri, ergonomik gereksinimleri karşılar ve yalnızca çalışma, kanıtlanmış mukavemete sahip uygun ankraj cihazlarına bağlantı araçlarına izin veriyorsa ve kullanıcının güvenliğinden ödün vermeden uygulanabiliyorsa kullanılabilir. Personel, ekipmanın güvenli kullanımı konusunda eğitimli ve talimatlı olmalı ve bu eğitim ve talimatlara riayet etmelidir. Son kullanıcı organizasyonu, bir kurtarma planına ve onu uygulamak için eldeki araçlara sahip olmalıdır.

Bu Uluslararası Standart, esnek yatay yaşam hattı sistemlerini kapsayacak bir Uluslararası Standart için kullanıcı ve endüstri gereksinimlerine yanıt olarak hazırlanmıştır. ISO 10333 serisi Uluslararası Standartlarda ve diğer ISO kişisel düşmeye karşı koruma standartlarında belirtilen kişisel düşmeye karşı koruma sistemleri ve ekipmanlarının kullanımına ilişkin mevcut bilgi ve uygulamalara dayanmaktadır. Bu Uluslararası Standart, istasyon konektöründen istasyon konektörüne kadar esnek yatay yaşam hattı sistemlerini kapsarken, istasyon veya istasyonların kendisini kapsamaz.

Bu Uluslararası Standart, esnek bir yatay yaşam hattı sisteminde kullanılan kişisel düşme koruma sistemi, alt sistemi veya bileşenlerinin üreticisinin, o sırada yürürlükte olan ulusal ve bölgesel düzenlemelere uygun bir kalite yönetim sistemi işlettiğini varsaymaktadır. Bu kalite yönetim sisteminin alabileceği şekle ilişkin rehberlik, ISO 9000'de bulunabilir.

  • Kapsam

Bu Uluslararası Standart, düşmelere karşı koruma için özel olarak kişisel koruyucu ekipmanın takılması için herhangi bir zamanda üç kişiye kadar kullanım için esnek yatay yaşam hattı sistemlerinin tasarım ve performans gerekliliklerini, test yöntemlerini, kullanıcı talimatlarını, uygun şekilde işaretleme ve etiketlemeyi belirtir. Güvenli ve dayanıklı hizmet için gerekli tasarım sınırlamaları dışında esnek yatay yaşam hatları için tasarımlar şart koşmaz.

Bu Uluslararası Standart  rijit ray sistemlerini kapsamaz ve esnek korkulukları, el hatlarını ve işe konumlandırma istasyon hatlarını kapsaması amaçlanmamıştır.

  • Normatif referanslar

Aşağıdaki atıfta bulunulan belgeler, bu belgenin uygulanması için vazgeçilmezdir. Tarihli referanslar için sadece belirtilen basım geçerlidir. Tarihsiz referanslar için, atıfta bulunulan belgenin en son baskısı geçerlidir.

ISO 9227, Yapay ortamlarda korozyon testi - Tuz püskürtme testleri

ISO 10333-1, Kişisel düşme önleyici sistemler - Bölüm 1: Tüm vücut emniyet kemerleri

ISO 10333-2, Kişisel düşme önleyici sistemler - Bölüm 2: Ara askılar ve enerji emiciler

ISO 10333-3, Kişisel düşme durdurma sistemleri - Bölüm 3: Kendi kendine geri çekilen yaşam hatları

ISO 10333-4, Kişisel düşme durdurma sistemleri - Bölüm 4: Kayar tip düşme önleyici içeren dikey raylar ve dikey yaşam hatları

ISO 10333-5, Kişisel düşme önleyici sistemler - Bölüm 5: Kendiliğinden kapanan ve kendi kendine kilitlenen kapıları olan konektörler

ISO 10333-6, Kişisel düşme durdurma sistemleri - Bölüm 6: Sistem performans testleri

  • Terimler ve tanımlar

Bu belgenin amaçları doğrultusunda aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir.

3.1 Bileşen: Sistemde bir veya daha fazla işlevi yerine getirmesi amaçlanan birbirine bağlı elemanların (parçaların) bütünleşik montajıdır.

Not 1: Bir mobil ek cihazı, bir bileşen örneğidir.

3.2 Yapılandırma: Esnek yatay yaşam hattı malzemeleri için tanımlanmış gereksinimler ve uç ankrajların ve ara ankrajların mukavemeti ile birlikte sayılar, düzenlemeler ve açıklık uzunlukları açısından esnek bir yatay yaşam hattı sisteminin tanımlanmış yerleşimidir.

3.3 Eleman: Genellikle kullanıcılara ayrı olarak satılmayan bir bileşen, bileşen, hibrit bileşen, alt sistem veya sistemin ayrılmaz parçasıdır. (ör. dokuma)

3.4 Uç çapa: Esnek yatay yaşam hattının her iki ucunda bulunan yapısal elemandır.

Kayda ait not 1: Uç ankrajları Uluslararası Standardın kapsamı dışındadır.

3.5 Uç çapa konektörü: Özellikle esnek yatay yaşam hattını bir uç ankrajına bağlamak için araçlara sahip bileşendir.

3.6 Düşme durdurma sistemi: Yerden veya diğer engellerden yeterli açıklığa sahip uygun bir ankraj noktasına bağlandığında, bir düşüşü durdurma işlevinde işlevini yerine getirebilecek eksiksiz bir ekipman düzenlemesi olarak çalışacak şekilde bir araya getirilen bileşenlerin montajıdır.

3.7 Esnek yatay yaşam hattı sistemi: İki veya daha fazla ankraj tarafından desteklenen, iki bitişik ankrajı birleştiren düz bir çizginin eğimi yataydan 15°'den fazla sapmayacak şekilde desteklenen esnek yaşam hattıdır.

3.8 Esnek yaşam çizgisi: Tel halat, elyaf elbise veya dokumadan oluşan hattır.

3.9 Serbest düşüş mesafesi: Emniyet kemerinin düşme durdurma bağlantı noktasının, düşmenin başlangıcı ile sistemin düşüşü durdurmak için kuvvet uygulayarak tepki vermeye başlamasından hemen önceki nokta arasında dikey olarak yer değiştirmesidir.

Not 2 : Bu mesafe yavaşlama mesafesini hariç tutar, ancak düşme durdurma kuvvetleri oluşmadan önce herhangi bir düşüş durdurucu etkinleştirme mesafesini içerir.

3.10 Sıralı bağlantı parçaları: Esnek yatay yaşam hattı sonlandırmaları ve ankraj konektörleri arasındaki hatta dahil edilen bağlantı parçalarıdır.

3.11 Ara çapa: Uçları dışındaki konumlarda esnek bir yatay yaşam hattını destekleyen yapısal eleman

3.12 Ara ankraj konektörü: Özellikle esnek yatay yaşam hattını bir ara ankraja bağlamak için araçlara sahip bileşendir.

Not 3: Bir ara ankraj konektörü, esnek yatay yaşam hattını yönlendirir ve destekler ve hattın uzunlamasına hareketini kısıtlamaz.

3.13  Yaşam hattı enerji emici: Enerjiyi dağıtmak ve hatta düşme durdurmadan kaynaklanan kuvvetleri azaltmak için esnek bir yatay yaşam hattına bağlı cihazdır.

3.14 Yaşam çizgisi sonlandırması: Uç ankraj veya ankraj konektörüne bağlantı sağlayan esnek bir yatay yaşam hattının ucundaki fikstür.

Örnek; Ekleme, halka veya dövme.

3.15 Maksimum tutuklama kuvveti: Tepe kuvveti ve dinamik bir test sırasında tüm vücut emniyet kemeri bağlantı noktasında ölçülür.

3.16  Maksimum tutuklama yükü: Dinamik bir test sırasında esnek bir yatay yaşam hattının uç ankrajında ​​ölçülen tepe kuvvetidir.

3.17 Minimum boşluk: Bir kullanıcının düşme durumunda yere veya engele çarpmamasını sağlamak için sabitleme noktasından gereken minimum mesafe.

Not 4: Bu, toplam düşme mesafesini, işçinin yüksekliğini ve bir güvenlik payını içerir.

3.18 Mobil bağlantı cihazı: Kişisel düşüş durdurma ekipmanının esnek bir yatay yaşam hattına bağlanması için tasarlanmış ve inşa edilmiş veya bu amaca uyarlanmış ve yaşam hattı boyunca kayabilen cihaz.

Not 5: Mobil bağlantı cihazları, genellikle farklı üreticilerin sistemleri arasında veya aynı üreticinin farklı sistem modelleri arasında değiştirilemez.

3.19 Çok açıklıklı esnek yatay yaşam hattı sistemi: Uzunluğu boyunca noktalarda ara ankrajlar ve ara ankraj bağlantıları ile desteklenen esnek yatay yaşam hattı sistemidir.

3.20 Tek açıklıklı esnek yatay yaşam hattı sistemi: Ara ankrajlar olmadan esnek yatay yaşam hattı sistemi

Not 6: Sistem yalnızca iki uç çapa tarafından desteklenir.

3.21 Toplam düşme mesafesi: Esnek yatay yaşam hattının dinamik sapması, serbest düşme mesafesi ve bileşenler uzantısı dahil olmak üzere, serbest düşüşün başlangıcında ya da  düşme durdurulduktan sonra kişinin esnek yatay yaşam hattına düşme durdurma bağlantısı arasındaki maksimum dikey mesafedir.

BORSAFE

İş güvenliği ekipmanları ve malzemeleri için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmetinizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62