0 232 436 60 62

Sitede Arayın

İşletmenin Sektörel Çevresi Nedir?

Sektörel Ne Demek?

Ekonomi, iktisat, iş dünyası veya ticaret ve sektörel. Konu bu veya buna benzer bir alana geldiğinde, çokça karşılaştığımız, okuduğumuz ve belki de gündelik hayatımızda bolca kullandığımız bir kelimelerdir. Peki bu kelimelerin içerdiği anlam yönünden geçmişleri nedir? İş hayatını tanımlamada kullandığımız ve Türkçe’ye başka dillerden giren bu kelimelerin kökenleri bize ne gibi ipuçları sağlar. Bu kelimeleri doğru kullanıyor muyuz? Bu kelimelerden sürekli kulllandığımız sektörel kelimesini incelemek istedik. Sektörel kelimesi Özellikle 21. yy ile hayatımıza bu kadar çok dahil olan bu kelimenin anlamı nedir? Bunu anlamak için öncelikle kelimenin kökenine bakmak gerekir.

Sektör Nedir?

Latincedeki "sectus" ve "secare" kelimelerinden gelen "sektör", köken olarak "kesim" veya "parça" anlamına gelir. "Bir bütünün parçası" anlamına gelen sektör günümüzde ekonomi alanında bütünlük kazanmış ve giderek duymaya alışık olduğumuz hali ile "iş kolu" ve "aynı işi gerçekleştiren firmalar bütünü" anlamına gelmeye başlamıştır. Kullanım örneklerine baktığımızda gıda sektörü, turizm sektörü veya hayvancılık sektörü bugün duymaya alışık olduğumuz anlama uymaktadır.

Bir Sektöre Ait Olmak

Günlük ihtiyaçlarımızın temini için her birini belki de bilmeden kullandığımız bu sektörlerle ilgili olarak bir yapıyı, bütünü veya işleyişi anlatmak istenildiğinde bunu karşılamak için karşımıza "sektörel" ibaresi çıkar. Sektörel, bir iş sektörü ile alakalı veya ona ait anlamına gelen bir sıfattır. Bahsi geçen sektöre dair anlamına gelen "sektörel", dergi ve gazete isimlerinden internet sayfalarındaki birçok alanda karşımıza çıkan, ekonomi ve ticaret denildiğinde bir alana ait ve/veya niş bir sektörün içeriği anlatılmak istendiğinde geçen ifadedir.

Sektörlerin ve Sektörel Varlıkların Artışı

Her sabah okuduğumuz gazetelerden dergilere, elimizden hiç eksik etmediğimiz akıllı telefonlarda okuduğumuz günlük haberlerden afiş ve billboardlara kadar her türlü iletişim aracı ile karşılaşıyoruz bu sektörlerle. Sabah uyanıp arabamıza bindiğimizde benzinin azaldığını fark edip petrol sektörüne başvuruyoruz, kahve içmek için oturduğumuz mekanda fark etmeden hizmet sektöründen ticaret sektörüne, içtiğimiz kahveyi şehrimizdeki kahveciye getiren taşımacılık sektörüne ve daha birçok sektöre dokunuyoruz. Dünya her ne kadar büyük bir yer olursa olsun, üzerindeki iki nokta arasındaki iletişim ve iş yapma olasılığı arttıkça yine bahsi geçen Dünya daha küçük bir hal almaya başlıyor. Her saniye yeni ihtiyaçlar, yeni gereksinimler ve yeni sektörler doğmaya ve yer edinmeye başlıyor.

İşletmenin Sektörel Çevresi Nedir?

Mevcut sektörler büyümeye ve gelişmeye başladıkça aynı sektör içerisinde yeni alanlar şekilleniyor ve kapsamı genişlemeye başlıyor. Örnek olarak gıda sektörü eskiden sadece köylerdeki ve kırsal kesimlerdeki çiftçilerin ektiklerini şehirlerde satması olarak tarif edebilirken şimdiki gıda sektörünü bu kadar basit bir tanımlama ile karşılayamıyoruz. Gıda sektörü işçileri, aracıları, çalışanları, bu sektöre ait yürütmeler ve kanunlar, aynı sektörün iç ve dış pazarlardaki yapıları, sektörün gelecek beklentileri ve daha niceleri. Sektörün yönetiminden işleyişine, hukuki boyutundan uluslararası standartlarına kadar birçok başlık ortaya çıkıyor ve bunları anlatmak için sektörel haberleri, sektörel insanları takip etmemiz, sektörel firmaları araştırmamız, sektörel fırsatları yeri gelince görmemiz gerekiyor.

Günümüzün dünyası genişlemeye ve aynı zamanda giderek birbirine daha yakın hale gelmeye devam ettikçe bildiğimiz ve hatta bir parçası olduğumuz sektörler büyümeye devam edecek ve o sektörün sektörel tüm tanımları büyümeye ve şekillenmeye dünya ile birlikte devam edecek.

İşletmeler, ekonominin çalışan, canlı organizmalarıdır. Yaşayan canlılar gibi ekonomik ortamda, doğar, büyür, gelişir ve çoğalırlar. Sürekli bir hareket ve devinim gösterdikleri ve göstermek zorunda oldukları için, işletmeler, canlı organizmalara benzetilmiştir.

 Her canlının bir yaşama ortamı olduğu gibi işletmelerin de birer yaşam alanları bulunur.

 İşletmelerin Yaşam Alanları

 Ekonominin, yapı taşı olan işletmelerin, yaşam alanlarını kapsayan ve ilerlemelerini sürdüren, zaman zaman da onları sonlarına zorlayan, bu anlamda hem olumlu hem olumsuz yönleri bulunan, çevreleri bulunmaktadır.

 İşletmelerin, çevrelerindeki çeşitliliğe değinmek gerekirse; bunlara kısaca işletmenin varlığını sürdüren, unsurlar, olarak belirtmek mümkündür. Bununla beraber, işletmelerin, kendi alanında faaliyetini yürüttükleri, iş çevreleri de bulunur.

 Bu çevrelere işletmenin sektörel çevresi denir. Örneğin; inşaat sektöründe üretim yapan, bir işletme çevresi, demek, bütün inşaat malzemeleri, üretimi, imalatı satışı ve alımını kapsar. Bir işletmenin, sektörel çevresi, aynı zamanda o işletmenin rakiplerini de oluşturur. Dolayısıyla işletmenin, sektörel çevresiyle her zaman iletişim halinde olması, gelişmeleri takip etmesi ve kendini aynı şekilde geliştirmesi, hatta daha önemlisi, sektöre ışık tutacak, yenilikler yapıp, öncülük etmesi, başarısını arttıran önemli bir fark sahasıdır.

 İşletmelerin Varlığını Sürdüren Unsurlar

 Başta belirtildiği gibi, işletmeler, tıpkı, canlı organizmalar, gibi varlığını sürdürmek için, sosyal, olmak zorundadırlar. Bu zorunluluk da rakipleriyle yani sektörel çevreleriyle iletişim halinde olmalarını sağlamaktadır. Sektörel faaliyetler, aynı zamanda kriz anlarında veya oluşabilecek olumsuz durumlarda, birbirlerini desteklemeleri bakımından, işletmeleri ayakta tutar. Sonuç olarak, aynı veya benzer faaliyet dallarında, üretim, satış, pazarlama yapan, işletmeler, kendi sektörlerini oluşturur. İşletmenin, uzun vadede varlığını sürdürebilmesi de işte etrafındaki çevresine bağımlı, fakat bir yandan da tamamıyla özgür, kalabilmesiyle gerçekleşebilir.

 İşletmelerin Rakipleri

Geçmişten günümüze kadar işletmeler için, sektör, sadece rakipler olarak algılanırsa ve rakip İşletmeler arası ilişkiler, olumlu tutulmazsa, bu aslında işletmenin uzun vadede kendini yıpratması, anlamına gelmektedir. Mesela; tekstil sektöründe, üretim yapan, bir işletme, dış politika da bir sorun yüzünden, mallarını ihraç edemezse veya malzeme sorunuyla karşılaşıp, üretime ara vermek zorunda, kalırsa, işte o zaman, kendi sektöründen, işletmelerle birlik olup, tekrar krizi yönetebilir. Tabiri caizse, "komşu komşunun külüne muhtaçtır " atasözü, işletmenin sektörel çevresi için, değişen koşullarda kullanılabilir.

İşletmenin sektörel çevresi, tanıtım, organizasyon, fuar, panayır gibi faaliyetlerde, toplu halde birlik olmayı, işletmeleri tanıtıp, daha büyük pazarlarda, iş alma fırsatlarını, kolaylaştırır ve işletmelerin, sektörel bazda, sorunlarını çözmeyi, amaçlar. Böylece yerel kalmış, işletmeler dahi, sektörel çalışmalar sayesinde, dünya çapında, tanınır hale gelebilir.

Unutmamalıdır ki işletmelerin, büyümeleri, faaliyette bulundukları sektörün de büyümesine, katkı sağlar. Faaliyette bulunulan sektörün, gelişmesi de ülkenin gelişmesine, yeni işletmelerin açılmasına, iş kollarının artmasına, işsizliğin azalmasına ve refah düzeyinin, artmasına etki eder.

Bütün bu olumlu sonuçları, elde etmek, işletmelerin sektörel çevreleriyle, tek yumruk olmaları, birbirlerini desteklemeleri, rekabet ortamını yumuşatmalarıyla sağlanabilmektedir.

BORSAFE

İş güvenliği ekipmanları ve malzemeleri için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmetinizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62