0 232 436 60 62

Sitede Arayın

İş Yerinde Gözlerinizi Korumak

İşyerinde göz yaralanmaları çok yaygındır. Yapılan çalışmalar binlerce insanın her gün tıbbi tedavi gerektiren işle ilgili göz yaralanmalarına maruz kaldığını bildiriyor. Bununla birlikte, güvenlik uzmanları ve göz doktorları, doğru göz korumasının bu göz yaralanmalarının şiddetini azaltabileceğine ve hatta % 90'ını önleyebileceğine inanıyor. Sadece iş yerinde uygun göz korumasını kullanmak bile her yıl binlerce göz yaralanmasını önleyebilir.

İş yerinde meydana gelen yaygın göz yaralanmaları, gözdeki kimyasallar ya da yabancı nesnelerden ve korneadaki kesik ya da sıyrıklardan kaynaklanabilir. Diğer yaralanma nedenleri arasında gres ve yağ sıçramaları, buhardan kaynaklanan yanıklar, ultraviyole ya da kızılötesi radyasyona maruz kalma ve uçan tahta ya da metal talaşlar yer alır.

Ek olarak, sağlık çalışanları, laboratuvar ve temizlik personeli ve diğer çalışanlar, göze maruz kalma nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski altında olabilir. Bazı bulaşıcı hastalıklar, doğrudan kan sıçramalarına, öksürme sırasında oluşan solunum damlacıklarına maruz kalmanın bir sonucu olarak ya da kontamine parmaklar veya diğer nesnelerle gözlere dokunulması sonucu gözün mukoza zarları yoluyla bulaşabilir.

İşçilerin iş yerinde göz yaralanmalarına maruz kalmasının iki ana nedeni şudur:

 • Göz koruması kullanmamak
 • İş için yanlış türden koruma giymek.

Göz yaralanması geçiren işçilerle ilgili yapılan bir çalışma, kaza anında beş kişiden üçünün göz koruması kullanmadığını ortaya koymuştur. Bu işçiler çoğu zaman, mevcut durum için korumanın gerekli olmadığına inandıklarını bildirmişlerdir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), bu tür bir ekipmanla önlenebilecek makul bir yaralanma olasılığı olduğunda göz ve yüz korumasının kullanılmasını gerektirir. Gözlükler, yüz siperleri, emniyet gözlükleri ya da tam yüz maskeleri gibi kişisel koruyucu gözlükler, göz tehlikesi olduğunda kullanılmalıdır. Özel çalışma durumları için seçilen göz koruması, tehlikenin türüne, maruz kalma koşullarına, kullanılan diğer koruyucu ekipmana ve kişisel görme ihtiyaçlarına bağlıdır.

İş yerinde korunmanın gerekli olduğu potansiyel göz tehlikeleri şunlardır:

 • Mermiler (toz, beton, metal, ahşap ve diğer parçacıklar)
 • Kimyasallar (sıçramalar ve dumanlar)
 • Radyasyon (özellikle görünür ışık, ultraviyole radyasyon, ısı veya kızılötesi radyasyon ve lazerler)
 • Kan ve vücut sıvılarından kan yoluyla bulaşan patojenler (hepatit veya HIV)

Bazı çalışma koşulları birden çok göz tehlikesi içerir. Uygun göz koruması, tüm tehlikeleri hesaba katar. En iyi göz koruma yöntemleri, her tehlike türü için farklılık gösterir. Koruyucu, potansiyel tehlikeye uygun olmalıdır. 

Göz yaralanmaları için yüksek riskli meslekler şunları içerir:

 • İnşaat
 • İmalat
 • Madencilik
 • Marangozluk
 • Otomatik tamir
 • Elektrik işi
 • Sıhhi tesisat
 • Kaynak
 • Bakım

Takmanız gereken güvenlik göz korumasının türü, işyerinizdeki tehlikelere bağlıdır:

 • Parçacıkların, uçan nesnelerin ya da tozun olduğu bir alanda çalışıyorsanız, en azından yan korumalı (yan siper) güvenlik gözlükleri takmalısınız.
 • Kimyasallarla çalışıyorsanız, gözlük takmalısınız
 • Tehlikeli radyasyonun yakınında çalışıyorsanız (kaynak, lazer veya fiber optik), bu görev için tasarlanmış özel amaçlı güvenlik gözlükleri, gözlükler, yüz siperleri ya da kasklar kullanmalısınız.

Ek olarak, işverenlerin çalışma ortamını olabildiğince güvenli hale getirmek için adımlar atması gerekir. Bu adımlar şunları içerir:

 • İşyerinde göz tehlike değerlendirmesi yapmak
 • Mümkün olduğunda göz tehlikelerini ortadan kaldırmak veya azaltmak
 • Uygun güvenlik gözlüğü sağlamak ve çalışanların bunu takmasını zorunlu kılmak

BORSAFE

İş güvenliği ekipmanları ve malzemeleri için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmetinizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62