0 232 436 60 62

Sitede Arayın

Endüstri Faaliyetleri Nedir?

İnsanların ihtiyaçları dikkate alınarak hammadde işlenmesiyle ortaya yeni ürünlerinin çıkması faaliyetine Endüstri denir. Sanayi ham maddeden veya yarı işlenmiş maddelerden hazır hale getirilen üründür.

 Endüstrinin Kolları Nelerdir?

 Demir-Çelik Endüstrisi: Endüstrinin en önemli ve ağır sanayi koludur. Demirin eritilmesi ve oksijen verilerek çelik üretilir. Bu sektörde en önemli faktör üçüncü sanayi devrimi sebebi olan demiryollarının yapımıdır.

 Konfeksiyon Endüstrisi: Sanayi devrimini ortaya çıkmasıyla beraber dokuma tezgahları ortaya çıkmıştır. Bu tezgahlarda işlenen hammadde Tekstil endüstrisinin temelini oluşturur.

 Otomotiv endüstrisi: Ekonomiye en büyük katkıyı otomotiv sektörü sağlar. Bu sektör taşıt parçaları üretiminden montaja kadar; motor performansını artırılması da dahil bütün üretimler endüstri faaliyet alanıdır.

 Gıda Endüstrisi: Tarım sektörün bütün alanlarını kapsar. Toprağın işlenmesi ve beslenme ihtiyacının giderilmesinden oluşan endüstriyel faaliyet alanıdır.

 Askeri Endüstrisi: Savunma amaçlı savaş aletleri üretimi içerir. Bu sektöre uzay sanayisi de dahildir. Bu sektöre örnek olarak insansız hava araçlara, silah ve roketler verilebilir.

 Elektrik - Elektronik: Teknolojinin enerji kaynağı elektriktir. Elektronik cihazların gelişmesiyle teknolojik ilerleme hız kazanmıştır.

 Maden Endüstrisi: Doğada işlenmemiş olan maddelerin toprak ve deniz altlarında çıkarılması ve işlenmesinden oluşan sektördür.

 Kimya endüstrisi: Sentetik ürünlerin, kağıt, boya ve ilaç gibi kimyasal ürünlerin üretiminden oluşan sektördür.

 Sanayileşme Nasıl Gerçekleşti?

 Sanayi devriminden önce hem üretici hem tüketici aynı kişiydi. Tarlası olanlar mevsimine göre tarım işleri ile uğraşırken aynı zamanda yanında kurduğu atölye ile üretim yapardı. Zaman geçtikçe bu atölyelerin yerini fabrikalar aldı. Fabrikaların yayılması insanlar tarlalarından koptu ve kente göç ettiler. Bu sebeple sanayileşme arttı.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri?

 • Kentleşme
 • Sanayileşme
 • Tüketim
 • Tarımsal Üretim
 • Diğer Faktörler: Enkaz kirliliği, Hurdalıklardan çıkan radyoaktif atıklar, Petrol kuyularının bombalanması, freonun ozon tabakasına verdiği zarar, egzoz gazları ve biyolojik atıklar örnek olarak verilebilir.

 Endüstriyel Faaliyetlerin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

 • Teknolojinin hızla gelişmesi, nüfus artışıyla üretim ihtiyacı doğdu ve bundan dolayı fabrikalar arttı. Bu gelişmelerle çevreye zarar vermeye başladık ve verdiğimiz tahribat her geçen yıl daha da artmıştır.
 • Küresel ısınma sebep olmaktadır.
 • Yaban hayatına zarar vermektedir.
 • Fabrikaların çıkardığı zehirli gazlar havayı kirletmektedir.
 • Fabrikaların salgıladığı atılar nehirleri kirletmektedir.
 • Doğaya atılan çöpler toprağı kirletmektedir.

 Çevre Kirliliğini Önlemek Mümkün mü?

Çevre kirliliğini önlemek için alınan önlemler şunlardır;

 • Tarım alanında çevreye zararı önlemek için yasal çıkarılıyor.
 • Geri dönüşüm yapılmaktadır.
 • Birleşmiş Milletler zehirli gaz salınımını önlemek için anlaşmalar yapılıyor.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmeye çalışılıyor.
 • Atıkların bırakıldı nehirler temizlenmeye çalışılıyor.

Ancak tek başına anlaşmalar, sözleşmeler ya da doğaya temizleme işlemleri işe yaramaz. İnsanlarda çevre kirliliği üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışılmalıdır. Fabrikalar düzenli olarak denetim altında tutulmalıdır. Kurallara uymayan fabrika ve insanlara ceza verilmelidir. Bu önlemleri alırsak çevre kirliliğini en aza indirmeye başarırız.

BORSAFE

İş güvenliği ekipmanları ve malzemeleri için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmetinizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62