0 232 436 60 62

Sitede Arayın

Atıklar Nasıl Bertaraf Edilir?

 Toplumun birlikte yaşaması ve sürekli gelişmesi atık sorununu da beraberinde getirdi. Özellikle endüstriyel ölçekte oluşan atıkların kontrolü dünyanın sürdürülebilirliği için büyük önem arz ediyor.

 Bertaraf kısaca atığın çevre için zararsız hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Her ülkenin çevre ile ilgili yönetmeliklerinde atıkların türlerine göre bertaraf yöntemleri belirlenmiştir. Bu yöntemler aynı zamanda uluslararası anlaşmalara da uyumlu olmak zorunda. Ülkemizde de atık tipleri ve bertaraf yöntemleri “Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde açıkça belirtiliyor.

 Atık Hiyerarşisi ve Bertaraf

 Atık bertarafı, evrensel atık hiyerarşisine göre uygulanması gereken en son basamaktır. Bertaraftan önce atığın geri dönüşüm potansiyeli değerlendirilir. Kağıt, karton, plastik türünde olan atıkları geri dönüştürüp yeni hammaddeler elde ederek, elektronik atıklar içerisindeki değerli madenleri geri kazanarak doğal kaynaklarımızı koruyabiliriz.

 Atığın türü bertaraf şekli açısından önemlidir. Evimizden çıkan atıklar düzenli depolama sahalarında toprak üzerine oluşturulan geçirimsiz tabakalarda enerji kazanımı esasıyla bertaraf edilebilirken, hastanelerde oluşan tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilmektedir.

 Bir atığın çıkış kaynağı, atığın değerlendirilme şeklini oldukça değiştirmektedir. Evimizde oluşan atığı herhangi bir çöp kutusuna atabilirken, endüstri faaliyetlerinde oluşan tehlikeli bir atığı kayıt altına almadan tesisten çıkaramıyoruz.

 Endüstride Atık Bertaraf Süreci

 Endüstriyel bir tesis, oluşan atıklarını öncelikle tesisinde geçici olarak depolar. Tehlikeli atıklar ayrı depolanmalı ve toprakla arasında sızdırmaz bir tabaka oluşturulmalıdır. Tehlikeli sınıflarına göre işaretlenmeli, tehlikeli atıkların, tehlikesiz atıklarla kontamine olması (karışması) engellenmelidir. Yaşanabilecek herhangi bir çevre kazasına karşı gerekli tedbirler alınmalı ve acil durum planları hazırlanmalıdır.

 Depolama alanının doyuma ulaşmasının ardından endüstriyel tesis atıkların bertarafı için gerekli lisanslara sahip yetkili firmalarla yetkili çevre mühendisi vasıtası ile temas kurar. Atıkla ilgili gerçekleştirilen her türlü işlem UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) belgesi üzerine işlenir. Yetkili çevre mühendisi atık ile ilgili bilgileri bakanlığın sistemine düzenli olarak girmelidir ve bu bilgiler UATF formu üzerindeki bilgilerle eksiksiz eşleşmelidir. Atığı alan bertaraf firması da aynı işlemi kendi sistemi üzerinden gerçekleştirir. Bakanlık atık ile ilgili yapılan bu operasyonları sürekli denetler ve uyumsuzluklar karşısında yaptırımlar uygular. Ayrıca atıkla ilişiği olan tüm firmalar her yılın mart ayına kadar atık bildirimi ile ilgili yükümlülüklerini tamamlamış olmak zorundadır.

 Bertaraf tesisine gelen atıklar ilk önce tartım işleminden geçer. Ardından atıkların düzenli depolandığı yere boşaltılarak, tesisin bertaraf yöntemine göre bertaraf edilir.

 Atık Bertaraf Yöntemleri

Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama

Arazi ıslahı

Derine enjeksiyon ( pompalanabilir atıklar için )

Yüzey doldurma ( sıvı atıkların lagünlere, havuzlara doldurulması gibi )

Özel mühendislik uygulanan depolama ( çevreden izole edilmesi gereken atıklar )

Denize, okyanusa veya herhangi bir su kütlesine boşaltım ( özel izin gerektirir)

Biyolojik bertaraf

Yakma (karada ve deniz üstünde)

Sürekli depolama ( bir madende konteynırların yerleştirilmesi vb. )

Harmanlama, karıştırma

Yeniden ambalajlama

BORSAFE

İş güvenliği ekipmanları ve malzemeleri için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmetinizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62