0 232 436 60 62

Sitede Arayın

Yaşam Hatları

Yaşam Hatları

Çalışan güvenliği hangi sektörde olursa olsun en önem verilmesi gereken konulardan biridir. İstatistiklere göre daha düşük seviyelere düşmelerde ölümcül iş yaralanmaları üçüncü önde gelen iş yeri yaralanma nedenlerinden biridir. Daha düşük seviyelere düşmelerin, kasıtsız yangınların ve kostiklere maruz kalmanın toplamında yılda üç kat daha fazla insanın ölümcül şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Düşüşlerin her zaman olacağı iddia edilebilir; yerçekimi değiştirilemez ancak yüksekte çalışması gereken insanları koruyarak yerçekiminin etkisini sınırlayabiliriz. Borsafe olarak çalışanlarınızın güvenliğini önemsiyor. Ürün gamımızda yer alan yaralanmaları azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için çok sayıda kişisel düşüş durdurma sistemlerimizden faydalanabilirsiniz. Spesifik bir sistem türü olan yatay düşüş durdurma sistemimizin uygun şekilde kurulması ve kullanılması ile de yüksek derecede hareketliliği ve güvenliği sağlıyoruz. Yatay düşüş durdurma sistemleri, rijit veya esnek yaşam hattı tipleri olmak üzere iki tipten biri olarak sınıflandırılabilir. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Bu sistemleri anlayarak, yüksekte çalışan işçilerinizi koruma konusunda daha iyi kararlar verebilirsiniz.

Yatay Düşüş Durdurma Sistemi

Çalışan güvenliği hangi sektörde olursa olsun en önem verilmesi gereken konulardan biridir. İstatistiklere göre daha düşük seviyelere düşmelerde ölümcül iş yaralanmaları üçüncü önde gelen iş yeri yaralanma nedenlerinden biridir. Daha düşük seviyelere düşmelerin, kasıtsız yangınların ve kostiklere maruz kalmanın toplamında yılda üç kat daha fazla insanın ölümcül şekilde yaralandığı tespit edilmiştir.

Düşüşlerin her zaman olacağı iddia edilebilir; yerçekimi değiştirilemez ancak yüksekte çalışması gereken insanları koruyarak yerçekiminin etkisini sınırlayabiliriz.

Borsafe olarak çalışanlarınızın güvenliğini önemsiyor; kostiklere ve diğer zararlı maddelere karşı korunmak için de koruyucu giysiler öneriyoruz. 

Yaralanmaları azaltmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için çok sayıda kişisel düşüş durdurma sistemlerimizden faydalanabilirsiniz. Spesifik bir sistem türü olan yatay düşüş durdurma sistemimizin uygun şekilde kurulması ve kullanılması ile de yüksek derecede hareketliliği ve güvenliği sağlıyoruz.

Yatay düşüş durdurma sistemleri, sabit veya esnek yaşam hattı tipleri olmak üzere iki tipten biri olarak sınıflandırılabilir. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Bu sistemleri anlayarak, yüksekte çalışan işçilerinizi koruma konusunda daha iyi kararlar verebilirsiniz.

Esnek Yatay Yaşam Hattı Sistemleri

Esnek yatay yaşam hattı, her iki ucunda bir ankrajla sabitlenmiş yatay bir düzlemde donatılmış bükülebilir bir halattır. Bu yaşam hattını kurmak, iki destek arasına bir halat çekmek kadar basit görünse de, bir düşme durumunda ankraja uygulanan yüklerin ve çalışma yüzeyinin altında gereken açıklığın belirlenmesi son derece karmaşık olabilir. Bu açıdan esnek yatay yaşam hatları, düşmeye karşı koruma ekipmanlarının en karmaşık türlerinden biridir.

Bir işçi, iki ankraj noktası arasında işçiyle birlikte hareket eden kişisel bir düşme durdurma sistemi kullanılarak hatta bağlanır. Tüm yürüme yolu boyunca kayar bir bağlantı sağlayarak, ankraj yukarıda tutulur ve işçi, ankrajın artık doğrudan yukarıda olmadığı bir yere hareket ederse meydana gelebilecek tehlikeli sallanma düşme tehlikesini azaltır.

Güvenlik mühendisi için meseleleri daha da karmaşık hale getirmek için, şu anda hiçbir Avrupa standardı yatay düşüş durdurma sistemleri için belirli performans gerekliliklerini ele almamaktadır. Sonuç olarak, tasarımcılar ve üreticiler, uygun gördükleri sistemleri kurabilirler. Neyin güvenli bir sistem oluşturduğunu belirleme sorumluluğunu da son kullanıcının eline verir. Bir yatay yaşam hattı sistemi seçerken bilinçli bir karar verebilmek için işveren veya güvenlik mühendisinin mevcut olan farklı yatay yaşam hatları türlerini ve her türün sınırlamalarını anlaması önemlidir.

Esnek Yaşam Hattı Sınıflandırması

Esnek HLL (Yaşam Hattı) sistemleri kalıcı veya geçici olarak sınıflandırılabilir. Kalıcı bir HLL, ankraj yapısının ayrılmaz bir parçası haline gelir ve uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Kalıcı HLL'ler genellikle metalik bileşenlerden yapılır. Çoğu sentetik elyaf halat, uzun süreli UV ve çevresel maruziyete karşı dayanıklı değildir.

Geçici HLL sistemleri, bağlanmasına izin verilen kullanıcı sayısı, izin verilen maksimum açıklık uzunluğu, boşluk gereksinimleri ve ankraj gereksinimleri dahil olmak üzere kurulum ve kullanım için eksiksiz talimatlarla birlikte sağlanması gereken önceden tasarlanmış paket sistemlerdir. Genellikle inşaat sırasında koruma amacıyla kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır. Proje tamamlandığında HLL kaldırılabilir ve bir sonraki projede yeniden kullanılabilir. Hem çelik kablo hem de sentetik halat, geçici HLL sistemleri için yaygın olarak kullanılan malzemelerdir.

HLL'ler ayrıca tek aralıklı veya çok aralıklı olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma, sistemin kalıcı veya geçici olmasından bağımsızdır. HLL'nin en basit türü tek bir aralıktır. Tek açıklıklı HLL'lerin uzunlukları, dinamik sapmaları ile sınırlıdır. Uzun açıklıklar, çoğu uygulamada işçinin yere çarpmasını engelleyemeyen büyük sapmalara neden olur. Sadece iki ankraj noktasına sahip olan tek açıklıklı HLL'ler düz bir çizgi ile sınırlıdır.

Çok açıklıklı HLL sistemleri, ara ankrajlarda desteklendiğinden uzunluk olarak sınırlı değildir. Çok açıklıklı bir HLL inşa etmenin temel yöntemi, hattı ara ankrajlardaki delikli cıvatalar veya deliklerden geçirmektir. Bu tür bir sistemin ek bir dezavantajı, hattın işçilerin ulaşabileceği bir yerde olması gerektiğidir. Bu gerileme gereksinimlerinin yaşam hattını ulaşılmaz hale getireceği vagon yüklemesi gibi uygulamalar için pratik değildir.

Çok açıklıklı HLL'nin daha karmaşık bir türünde kabloyu tutan, ancak özel bir konektörün braketin üzerinden geçmesine izin veren ve işçiyi her zaman bağlı tutan özel olarak tasarlanmış bir ara braket kullanır. Bu, ya konektörü hattı tutan "S" şekilli bir yoldan geçirmeyi ya da işçinin herhangi bir eylemine gerek kalmadan eller serbest baypasa izin veren daha ustaca bir braket ve sürgü düzenlemesini içerebilir. Mevcut olan tescilli çok açıklıklı HLL sistemlerinden bazıları köşeler yapmak,tahıl yükleme olukları ya da  çatı yığınları gibi engellerin etrafında ve altında bükülmek için yön değişikliklerine uyum sağlayabilir.

Çok açıklıklı bir HLL sisteminin karmaşıklığı ve sonsuz sayıda konfigürasyonu, sistem performansını doğru bir şekilde hesaplamak için bir bilgisayar simülasyonunun kullanılmasını gerektirir. Doğruluğunu kanıtlamak için "Gerçek dünya" testi, bilgisayar modelini yedeklemelidir.

Tasarım Sorunları

Bir düşme koruma sistemine sahip olmak, düşme durumunda çalışanlarınızın mutlaka korunacağı anlamına gelmez. Bir düşme olursa işverenin düşmeye karşı koruma sisteminin uygun şekilde sabitlendiğini ve düşme tamamen durdurulmadan önce işçinin bir engele veya daha düşük bir seviyeye çarpmasını engelleyeceğini bilmesi gerekir.

Esnek bir yatay yaşam hattı sistemi tasarlanırken iki ana faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Bir düşme durdurma durumu sırasında ankrajlara uygulanan yükler, ankrajların mukavemetini tasarlamak veya doğrulamak için bilinmelidir.
  • Bir düşme durdurma durumu sırasında cankurtaran halatının sapması, işçinin bir engel veya daha düşük bir seviyeyle temas etmemesini sağlamak için bilinmelidir.

Sapma ve yükler yakından ilişkilidir. Yaşam hattındaki ön gerilim yaşam hattının toplam uzunluğu, ara açıklıkların uzunluğu, bağlı çalışan sayısı ve yaşam hattı malzemesinin özellikleri gibi çeşitli faktörlerin bir fonksiyonudur.

Ankraj Gereksinimleri

Esnek bir HLL sisteminin uç uçlarındaki dinamik yükler, düşen işçi tarafından oluşturulan durdurma kuvvetinden birkaç kat daha yüksek olabilir. Bu, düşme durdurma sırasında yatay bir çizginin geometrisinin bir fonksiyonudur.

Yatay yaşam hatları, geometrilerine ve sarkma açılarına bağlı olarak, bağlı bir bileşen tarafından uygulanan darbe yükünden daha büyük yüklere maruz kalabilir. Yatay yaşam hattı sarkma açısı 30 dereceden az olduğunda, yaşam hattına bağlı bir lanyard tarafından verilen darbe kuvveti büyük ölçüde yükseltilir.

"Yatay yaşam hatları, bir Kalifiye Kişi gözetiminde, en az iki güvenlik faktörünü koruyan eksiksiz bir kişisel düşüş durdurma sisteminin parçası olarak tasarlanacak, kurulacak ve kullanılacaktır."

Bu paragraf, HLL'lerin, HLL sistemleri tasarlama deneyimine sahip kalifiye bir mühendis veya üretici tarafından tasarlanması gerektiğini açıkça belirtir. Ayrıca, sistemi destekleyecek ankrajların veya payandaların tasarlanması için mühendise rehberlik eder. Ankraj gücü için nicel değerler vermez. Bir HLL sisteminin tasarımcısı veya üreticisi, ankrajların mukavemetini tasarlamak veya doğrulamak amacıyla sistem üzerindeki yüklerin belgelerini sağlamalıdır. Tasarımcı veya imalatçı, eksiksiz bir sistem olarak HLL ile birlikte ne tür ekipmanın kullanılabileceğini de belirtmelidir.

Durdurma Gereksinimleri

HLL sistemlerinin tasarımı için kritik olan diğer birincil faktör, yaşam hattının dinamik sapmasını hesaplamaktır. Dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında işçinin serbest düşüşü, işçinin şok emici lanyardının veya geri çekilebilir yaşam hattının yavaşlama mesafesi ve işçinin düşme mesafesini artıran diğer hususlar yer alır. Bu faktörlerin toplamı, işçinin bir engel veya daha düşük bir seviye ile temas edebileceği kadar büyük olmamalıdır. Bir HLL sisteminin tasarımcısı veya üreticisi, kalıcı olarak kurulmuş HLL sistemleri için önerilen bir minimum boşluk değeri ve birden çok konfigürasyonda kurulabilen geçici sistemler için minimum boşlukları hesaplama yöntemi sağlamalıdır.

Rijit Yatay Sistemler

Sert bir yatay düşme durdurma sistemi, adından da anlaşılacağı gibi düşme durdurma sistemleri için sürekli bir yatay ankraj sağlayacak şekilde sabitlenmiş boru, kanal veya I-kiriş gibi katı bir yapısal şekildir. Bu tür bir sistem normalde belirli çalışma sahası çevrelerine bağlı olarak omuz yüksekliğinde veya daha yükseğe monte edilir. Bağlı işçi sisteme paralel hareket ederken, kayar bir araba düzenlemesi yatay ray boyunca serbestçe hareket eder.

Sürgülü mekanizmaya bağlı bir bağlantı alt sistemidir. Bu bağlantı alt sistemi veya lanyard, belirli bir uzunlukta veya kendi kendine geri çekilebilir tipte olabilir. Seçilen özel kordon türü, gerekli hareketliliğe bağlıdır.

Sınıflandırma

Sert yatay düşüş durdurma sistemleri neredeyse her zaman kalıcı kurulumlar olarak kabul edilir. Katı bir sistem kurmanın maliyeti ve süresi, sistemin uzun bir süre yerinde kalmasını gerektirir. Rijit sistemler tipik olarak uzunluk bakımından sınırlı değildir. Yapısal şekil, ankraj yapısının yaptığı kadar uzağa gidebilir. Bazı daha karmaşık rijit sistemler, köşeleri dolaşmak veya en azından rayda hafif kıvrımlara sahip olacak şekilde tasarlanabilirken çoğu düz koşulardır.

Tasarım Sorunları

Nitelikli bir kişi, katı yatay düşme durdurma sistemini tasarlamalıdır. Dahil olan tasarımcının sistemin mesafesini veya çalışma uzunluğunu, sisteme bağlı işçi sayısını, rijit yatay elemanı tutturmak için gereken ankraj yapısını ve çalışma alanına göre yatay rayın konumunu dikkate alması gerekecektir. Destekler arasındaki açıklık mesafesi ne kadar uzun olursa rijit yatay yapısal şekil o kadar güçlü olmalıdır. Bu daha büyük ve daha ağır yatay elemanlarla sonuçlanır. Rijit eleman mevcut yapısal elemanlara bağlanacaksa, yapının genel mukavemeti değerlendirilmelidir. Örnek olarak mevcut çatı elemanlarının alt tarafına monte edilen sistemler, düşen işçilerin potansiyel yüküne, sabit ray ağırlığına ve bina yönetmeliklerinin dayattığı diğer yüklere dayalı olarak dayanıklılık açısından değerlendirilmelidir.

Sert yatay elemanların ağırlığı, kullanıcı sayısına ve açıklık mesafesine bağlı olarak, ayak başına 4,50 kilogram ile 45 kilogram arasında veya daha fazla arasında olabilir. Uygun boyuttaki rijit elemanın seçimi, yan yükleme kapasitesinin yanı sıra dikey yüklemeyi de hesaba katmalıdır. Birçok yapının dikey bir düzlemde yüksek mukavemeti vardır, ancak yan yük kapasitesi sınırlı olabilir.

Rijit sistemin ankrajı, mevcut yapıdan veya düşme durdurma sistemi için özel olarak tasarlanmış yeni yapıdan yapılabilir. Tasarımcının ankraj gücü kriterlerinin ne olacağını belirlemesi gerekir. Kişi başına 2.267  kilogram ankraj gereksinimi veya minimum 2:1 güvenlik faktörü sağlayan tasarlanmış bir sistemdir. Belirli uygun güvenlik faktörlerinin korunmasını sağlamak için özellikle tasarlanmış sistemlerin kişisel düşüş durdurma sistemi üreticilerinden alınan veriler etrafında tasarlanması gerekir. Rijit sistemler için ankraj mukavemeti hesaplamaları, esnek yaşam hattı sistemleri için yapılan hesaplamalara göre daha az karmaşıktır. Tasarımcı, tel halat sapması ve sarkma açılarıyla ilgilenmez. Rayda sarkma ve eğilme olmadığı için rijit sistemlerde esnek tiplere göre gerekli boşluk mesafesi de daha azdır.

Kayar araba mekanizması kritik bir tasarım konusudur. Bu cihaz, tipik olarak işçinin arkasında kısa bir mesafe bırakarak, katı yatay eleman boyunca serbestçe hareket etmelidir.(ek yerleri veya montaj ek yerlerinde bile) Araba serbestçe kaymazsa, çalışanın hareket etmesi engellenir ve muhtemelen zararlı bir salınım düşüşüne maruz kalabilir.

Uygulamaya uygun olduklarından emin olmak için özellikle I-kirişli arabaların yakından incelenmesi gerekir. Genel güç ve hareketlilik, sistem performansı için kritik öneme sahiptir. Bir I-kirişli araba, tıpkı kişisel düşme koruması için kullanılan bir kaldırma vinci veya sabitleme kancası gibi "insan sınıfı" olmalıdır. İnsan sınıfı arabalar, ray boyunca serbestçe hareket edecek ve düşmüş bir işçinin kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu insan tarafından derecelendirilen arabalar, çeşitli flanş genişliklerine uyum sağlamak için ayarlanabilirlik sağlar.

Yatay Sistemlerin Değerlendirilmesi

Yatay bir düşüş durdurma sistemi seçerken göz önünde bulundurulması gereken birkaç konu vardır.

Emniyet: Sistemin amacı insanları düşme yaralanmalarından korumaktır. Sistem amaçlanan işi yapamıyorsa, diğer özellikler önemsizdir. Yatay düşüş durdurma sistemi tasarımında deneyimli tedarikçileri arayın.

Kullanım kolaylığı: Yapılan işin türünü göz önünde bulundurun ve hangi sistemin işçi için en az hantal olacağını belirleyin. Sistem çalışmayı verimsiz hale getiriyorsa, çalışanın korumasız çalışmayı seçmesi daha olasıdır.

Hizmet süresi: Sistem beklenen kullanım süresine uygun olmalıdır. Kalıcı bir kurulumda geçici bir yaşam hattı kullanmak çalışanları riske atabilir. Malzemelerin mukavemeti, uzun süreli çevresel maruziyet ile azalabilir.

Çevre: Aşındırıcı maddelere, yüksek sıcaklıklara veya diğer ağır koşullara maruz kalma durumunda malzemelerin zorlu ortamlarda kullanıma uygun olduğundan emin olun.

Yeterli kapsama: Yatay düşüş durdurma sisteminin tek noktalı ankraja göre birincil avantajı, sağladığı hareketlilik ve sallanarak düşmelere karşı artırılmış korumadır. Sistem çalışma alanının yakınında biterse, çalışan sallanarak çarpışma riski altında olabilir.

Performans verisi: Performans verileri, herhangi bir tam düşme koruma sisteminin bir parçası olarak sağlanmalıdır.

Eğitim: Kapsamlı talimatlar ve yerinde eğitim, ekipmanı kullanacak çalışanların ekipmanı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmelerini sağlar.

BORSAFE

İş güvenliği ekipmanları ve malzemeleri için gereken tüm ihtiyaçlarınız konusunda BORSAFE firması olarak hizmetinizdeyiz. BORSAFE İş Güvenliği Ekipmanları bir Bortar Group markasıdır.

Borsafe İletişim Formu
Borsafe Merkez Egemenlik Mah. 6086 Sok. No: 3/11 P.K. 35070
Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 0232 436 60 62